Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım odaklı düşünme, aslında bir sorgulama sürecidir. Tasarımın amacı nedir, kime hitap eder, hitap eden ya da maruz kalan kişilerde ne gibi duygular ve düşünceler yaratmalıdır, ne fayda sağlamalıdır gibi soruları çözme şeklidir.

Tasarım odaklı düşünme kavramı son zamanlarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri. Her sektör ve her konuda kendine yer edinen disiplinler arası bir düşünce sistemi. Peki nedir bu tasarım odaklı düşünme? Tasarım odaklı düşünme, aslında bir sorgulama sürecidir. Tasarımın amacı nedir, kime hitap eder, hitap eden ya da maruz kalan kişilerde ne gibi duygular ve düşünceler yaratmalıdır, ne fayda sağlamalıdır gibi soruları çözme şeklidir.

Farklı disiplinlerde farklı açılardan ele alınan bu düşünce sistemine bir de pazarlama karması ögelerinden reklamcılık açısından ele alalım.

Tasarım odaklı düşünce sisteminin birkaç adımı var:

Empati kurma

Tanımlama

Fikir üretme

Prototip

Test et değerlendir

İlk olarak, sorunu yaşayan kişi ve kurumların problemlerini dinlemek ve özümsemek gerekiyor. Bu gerçek sorunun tespiti için önemli bir adımdır. Empati kurma sonucunda ortaya çıkan sorunları bir çerçeveye oturtup derinlemesine araştırma yaparak o sorunu tanımlamak gerekir. Kritik adımlardan biri de tanımlanan sorunu çözme aşamasıdır ki burada özgür davranmak gerekir. Sorunu çözmek için işe yarayan ya da yaramayan tüm fikirleri masaya yatırmak gerekir. Beyin fırtınası gibi tekniklerden yararlanmak bu adımda ekip olarak sorunu çözmeye çalışan kişilerin işini kolaylaştıracaktır. Bir sonraki aşamada ortaya atılan fikirlerden işe yarar olanları seçerek bir taslak halinde onları işlemek gerekir. Son adımda ise uygulanan yöntemler veya işler test edilir ve deneme sonucunda ortaya çıkan veriler doğru bir şekilde işlenir.

 

Tasarım Odaklı Düşünme Tarzını Hayatımıza Entegre Edebilmek

Tasarım odaklı düşünmeyi, yaşamımızın her alanına entegre edebilmek bizi de aslında problemlere karşı yaratıcı çözümler üretebilmek için ilham veriyor. Sorunlara karşı alışılagelmiş ve basmakalıp düşünce tarzından sıyrılarak kalıpların dışında yeni ve farklı bir perspektiften bakmayı öğretiyor.

Pazarlama ve Reklamcılık açısından bu düşünce tarzını benimsediğimizde ise markalardan briefleri derinlemesine anlamak ve tanımlamak, o sorunlara farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip bir ekip ile yeni yaklaşımlar ve çözümler üretmek ve onları hayata geçirip işlerliğini test ederek başarılı kampanyalara imza atabiliriz. Bir marka ya da kampanya yaratmanın en önemli unsurlarından biri de zaten doğru sorular sorarak ve doğru sorunlara parmak basarak markanın etkinliğini istenilen yönde pozitif ivme ile artırmaktır. Bu bazen bir ürünün piyasaya tanıtılması, satış oranlarının artırmak veya hedef kitleler tarafından marka imajında olumlu yönde değiştirebilmektir. Markaların bizden talep ettiği hedef ve amaçları gerçekleştirebilmek için marka ile empati kurarak onların ne istediklerini çok iyi bir şekilde anlayabilmek bizim farkımızı ortaya koyacaktır.

Eğer siz de markanızın sorunlarını iyi analiz edebilecek, markanızı en az sizin kadar iyi anlayabilecek, sizi doğru yönlendirebilecek ve tasarım odaklı çözümler sunabilecek bir partner ya da iş ortağı arıyorsanız en kısa zamanda İzmir’in Marka Ajansı İmgesel Tasarım ile iletişime geçin.

BENZER MAKALELER
Markalar İçin Sosyal Medya Bir Lüks Değil, İhtiyaçtır
2023 Yılında Dijital Dünyada Neler Olacak?
Marka İsimdir, Markalaşma Fiil!
Dijitaldeki Yüzünüz: Logo Tasarımı
Dışınız İçinizi Ne Kadar Yansıtıyor?