GÖRSEL KİMLİK

Markanın ürettiği ürün ya da hizmetlerin hedef kitleye tanıtımı için oluşturulan materyallerin tamamıdır Görsel Kimlik.

Markanın ürettiği ürün ya da hizmetlerin hedef kitleye tanıtımı için oluşturulan materyallerin tamamıdır Görsel Kimlik.

Görsel kimliğin en önemli bileşenlerinden katalog, firmaların kendilerini ve ürün/hizmetlerini hedef kitleye tanıttıkları tasarım yönü kuvvetli kitapçıklardır. Kataloglar, firmalar için pazarlamanın en önemli öğelerinden biridir. Marka ve hedef kitle arasındaki iletişimin de en önemli detaylarından olan katalog, firmaların ürün/hizmetlerini tanıtmada en çok tercih ettikleri yollardan biridir.  Bu nedenle yapılan katalog tasarımlarının, firma karakterini her ayrıntısıyla doğru olarak işlemesi gerekmektedir.

İmgesel Tasarım’ın ellerinden çıkan katalog; firma karakterini tüm detaylarını yansıtırken aleni tasarımların tek düzeliğinden sıyrılmış, görsel ve tasarım yönüyle güçlü, içerik konumlamasıyla akıcı ve metinleriyle vurucu olurlar. Biz, katalog tasarımlarımıza sadece markamızın karakteri odaklı bakmayız, hitap ettiği kitlenin beklentilerinin cephesine doğru da bakış açımızı genişletir, iki unsuru ortak bir paydada buluştururuz. Bu sayede ister kurum ister ürün/hizmet bazlı olsun her zaman zincirin ilk halkasından son halkasına değin herkesi tatmin eden, başarılı işler ortaya koyarız.

Aynı koltuğa iki karpuz sığdırma peşine düşmeden, birlikte yola çıktığımız her firma için markanın karakteri, hedefleri, beklentileri ve hedef kitlesiyle örtüşen, fontundan metnine, tasarımından görseline her çizgisiyle firmaya özgü kataloglar tasarlarız.

Tecrübelerimizle dokunduğumuz kataloglar, ekrandaki tasarımsal özgünlüğüne baskısında kullanılan materyallerin kalitesiyle İmgesel Tasarım imzasını atar.