Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, kurumun kendini ifade etme şeklidir. Kurumsal kimlik aynı zamanda kullanılacak tüm basılı ve görsel materyallerin bir bütününü ifade etme şeklidir. Rekabet koşullarının artması neticesinde markaların fark edilebilmesi, diğerlerinden ayırt edilebilmesi konusu gündeme gelmektedir. Bu da kurum kimliğinden yani kurumsal kimlikten geçer.

Chef Ata
Chef Seasons 10. Yıl Logo
Venni Kurumsal Kimlik