KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik oluşturma, markalaşma yolunun ilk adımlarından biri ve kurum tavrının toplum gözündeki temsilcisidir.

Kıssadan hisse anlatmamız gerekirse;

Markanın, hedef kitlenin önünde kendini somutlaştırarak var etmesi olarak tanımlanabileceğimiz Kurumsal Kimlik, kurum karakterinin ve duruşunun dünya gözündeki algısının bütününü oluşturur.

Kurumsal kimlik oluşturma, markalaşma yolunun ilk adımlarından biri ve kurum tavrının toplum gözündeki temsilcisidir. Biz, tıpkı insanlar gibi markaların da bir karakteri, üslubu ve iletişim şekli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden kurumsal kimlik çalışmalarımızda markanın karakterini, tarzını ve konuşmasını tecrübe ve yaratıcılığımızla planlayıp markamızı, doğru kitlelerin karşısına doğru kelimeler ve tasarımlarla çıkarıyoruz. Biliyoruz ki markanın kimliği ne kadar özgün ve ilgi çekici olursa kitlelerin önünde fark edilirliği de o denli yüksek olur.

Logo, amblem, kartvizit, web sitesi, slogan, kurumsal renkler… Markalarımızın imzası olan kurumsal kimliğinin tüm bileşenlerini ve ayrıntılarını birbirini tamamlayacak ve uyum içerisinde olacak şekilde kurguluyoruz. Marka ve hedef kitle arasında bu bütünlük içerisinde bir bağ kuruyor ve kitlelerin akıllarında kalıcı olarak yer edinmelerini sağlıyoruz.